60: Waarom maken we nog title tags en meta descriptions

Chantal Smink vraagt zich in deze podcast af waarom SEO’s nog steeds title tags en meta descriptions maken. Ze merkt op dat Google sinds 2014 al afwijkt van de ingevulde meta descriptions en dat ze ook met de titels hebben geëxperimenteerd. Ze vraagt zich af waarom Google nog steeds vraagt om title tags en meta descriptions in te vullen. Is het omdat ze er zelf niet goed in zijn om de essentie uit een tekst te halen?

Chantal wijst erop dat Google recentelijk Generative AI heeft aangekondigd waarmee ze antwoorden kunnen genereren op basis van gestelde vragen. Als Google dit kan, zouden ze ook de essentie uit een tekst moeten kunnen halen. Ze vermoedt dat SEO’s graag controle willen hebben over de title tags en meta descriptions en dat ze het zelf willen kunnen bepalen. Chantal geeft voorbeelden waarin Google al begrijpt waar een tekst over gaat, zelfs zonder dat het specifieke keyword in de title tag of meta description voorkomt.

Ze vraagt zich dus af waarom we nog steeds extra informatie moeten toevoegen om Google duidelijk te maken waar de tekst over gaat. Ze suggereert dat het tijd is voor Google om te zeggen dat title tags en meta descriptions niet meer nodig zijn, zodat SEO’s hun tijd kunnen besteden aan het maken van waardevolle content.

Chantal erkent dat SEO’s misschien willen dat ze zelf de controle houden, maar vraagt zich af of het eerlijk is om dat van Google te vragen, aangezien Google vooral bezig is met zijn eigen belangen. Chantal nodigt de luisteraar uit om na te denken over waarom we nog steeds title tags en meta descriptions maken en of het niet prettiger zou zijn als Google dit werk van ons overneemt met behulp van AI-tools.

Ook doet ze indirect een oproep aan Google om te overwegen om dit te veranderen en ons de mogelijkheid te geven om onze tijd nuttiger te besteden. Deze beschrijving is gemaakt door ChatGPT op basis van het transcript van deze podcast.

Music: Snapp Happy – Silvermansound.com