EAT en de Search Quality Guidelines uitgelegd

Logo Chantalsmink.nl
EAT is niet nieuw, maar het wordt steeds belangrijker. Wat is E-A-T en waarom is het belangrijk voor jouw zichtbaarheid in SEO?

Liever luisteren?

Wat betekent EAT?

EAT staat voor expertiseautoriteit en betrouwbaarheid. Het is een stukje algoritme waarmee Google probeert vast te stellen wie “kwaliteit” biedt, het is dan ook onderdeel van Page Quality Rating.

Google zegt in de Quality Rater Guidelines dat de mate van EAT een enorm belangrijk onderdeel van Page Quality is. Goed om van bewust te zijn: dat je pagina van hoge kwaliteit is, wil niet zeggen dat je ook meteen de meest relevante bent. Er zijn meerdere pagina’s van diverse websites die allemaal tot het niveau “Hoogste kwaliteit” kunnen behoren.

In de video hieronder geef ik in 3 minuten een korte uitleg van EAT:

Search Quality Rater Guidelines

Om goed te begrijpen hoe EAT werkt, is het nodig om de Quality Rater Guidelines uit te pluizen. De Quality Rater Guidelines is een uitgebreid document van in totaal ruim 172 pagina’s dat Google gebruikt om menselijke beoordelaars te trainen. Het bevat instructies over zowel Page Quality als Mobile User Needs en Met Rating Guidelines.

In het document staan veel definities uitgelegd en krijgen de raters instructies waar ze naar moeten kijken en hoe ze iets moeten beoordelen. Het gaat om pagina’s en niet om websites als geheel. 

De bevindingen van de raters worden niet gebruikt om direct rankings te beïnvloeden van de bekeken websites, maar worden wel gebruikt om het algoritme te evalueren en te kijken waar dit verbeterd moet worden.

Quality Raters Guidelines = kwaliteit

In de Quality Raters Guidelines legt Google behoorlijk gedetailleerd uit wat kwaliteit is en wanneer er sprake is van een pagina van hoge kwaliteit of lage kwaliteit en alles daartussen. In dit blogartikel kun je dan ook de belangrijkste elementen uit hoofdstuk 1 tot en met 9 van de guidelines terugvinden en leg ik ze in begrijpelijke taal uit.

Voor welke websites geldt EAT?

EAT wordt vaak samen in één zin gezegd met YMYL: Your Money Your Life en daarvan wordt vaak gezegd dat het gaat om gezondheid en financiën. Dat is echter te beperkt.

Tot YMYL rekent Google een hele hoop onderwerpen zoals nieuws, business, politiek, wetenschap, technologie, overheidszaken, wetgeving, scheiding, voogdij, adoptie, financiële zaken, shopping websites, gezondheid en veiligheid, fitness, voeding, websites over wonen, carrière etc.

Eigenlijk is de lijst zodanig uitgebreid dat je kunt zeggen dat bijna alles op het internet wel onder YMYL valt. Zelfs hobbies komen verderop in de Quality Raters Guidelines aan bod!

Definities YMYL websites

Waarom is EAT en kwaliteit zo belangrijk?

Google hecht veel waarde aan EAT en Page Quality omdat ze graag pagina’s van betrouwbare websites van hoge kwaliteit willen tonen aan hun gebruikers. Stel dat je op zoek bent naar een plastisch chirurg, dan wil je graag een website getoond krijgen van een betrouwbare plastisch chirurg die veel ervaring heeft, waar mensen tevreden over zijn, die een expert is op zijn vakgebied, als autoriteit wordt gezien en een waardevolle website heeft. Je hoeft trouwens niet die éne chirurg te vinden die hieraan voldoet, er kunnen een heleboel plastisch chirurgen aan de criteria van EAT voldoen.

Google zegt letterlijk dat YMYL pagina’s van lage kwaliteit in potentie iemands leven, gezondheid, geluk, financiële situatie of veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Waar kijkt Google naar als het gaat om paginakwaliteit?

Google laat de Quality Raters kijken naar 5 aspecten: (1) het doel van een pagina, (2) EAT,  (3) de main content (MC) op de pagina en de hoeveelheid, (4) informatie over de website en de auteur en (5) de reputatie van de website en/of de creator van de content. EAT is dus een belangrijk onderdeel van Page Quality.

In dit blogartikel gaan we op alle 5 de criteria in, laten we beginnen met EAT.

belangrijkste elementen van kwaliteit volgens Google's Quality Raters Guidelines

Geldt EAT voor de creator of de website?

Google laat de Quality Raters kijken naar de E-A-T van zowel de creator van de content als van de website zelf:

EAT voor creator en website zelf

Wie moet de content creëren?

Per onderwerp van YMYL-websites geeft Google aanvullende richtlijnen door wie “High EAT content” gecreëerd moet zijn. Zo zegt Google dat:

 • High EAT medisch advies moet zijn geschreven of gemaakt door personen of instellingen met een adequate medische expertise of opleiding. Het moet regelmatig onderhouden en geüpdatet worden.
 • High EAT nieuwsitems moeten zijn geschreven met journalistieke professionaliteit, ze moeten feitelijk juiste content bevatten en op zo’n manier gepresenteerd worden dat de bezoeker een beter beeld krijgt van gebeurtenissen.
 • High EAT wetenschappelijke content moet zijn gemaakt door personen of organisaties met adequate wetenschappelijke expertise.
 • High EAT financieel advies moet afkomstig zijn van betrouwbare bronnen en regelmatig onderhouden en geüpdatet worden.
 • Informatie over leven, wonen en ouderschap moet afkomstig zijn van experts of bronnen die betrouwbaar zijn.
 • Zelfs High EAT content over hobbies, zoals bijvoorbeeld fotografie, moet zijn gemaakt door experts.

Je vindt dit stukje informatie onder paragraaf 3.2 van de Quality Raters Guidelines.

Zoals je misschien opvalt zijn veel begrippen nog erg vaak: wat is een adequate opleiding? Wat houdt betrouwbaar in? Wat maakt iemand volgens Google tot een expert?

Google geeft aan dat ook gewone mensen als expert gezien mogen worden op YMYL-onderwerpen als zij ervaring hebben met een bepaald onderwerp, Google noemt dat ‘dagelijkse expertise’ en benadrukt dat deze expertise door de raters gewaardeerd moet worden. Deze mensen niet mogen worden afgerekend op formele opleidingen of ervaringen.

Hoewel Google dus een poging doet om deze abstracte begrippen uit te leggen, blijft het (vind ik) wat vaag. Verder op meer hierover.

De belangrijkste begrippen van Page Quality uitgelegd

Google gaat ook uitgebreid in op de andere 4 elementen van Page Quality. Hieronder vind je deze uitleg met toelichting, tussen haakjes zie je om welke paragraaf in de Quality Rater Guidelines het gaat zodat je het zelf kunt nalezen.

Purpose

Met purpose (paragraaf 2.2) bedoelt Google de reden van het bestaan van de website. Voor Google is het van belang dat de pagina gemaakt is om gebruikers te helpen. Google zegt dat zolang hier sprake van is, het ene doel (informatief?) niet belangrijker is dan het andere (transactioneel?).

Het maakt ook niet welke type pagina iets is, het mag een PDF zijn, een video pagina, een forum etc. Het type pagina mag geen invloed hebben op de page quality beoordeling.

Is je pagina niet bedoeld om mensen te helpen, dan kan het zijn dat je pagina gewaardeerd wordt als: laagste kwaliteit, zie verderop.

Main content

Met Main Content bedoelt Google alle informatie op de pagina die bedoeld is om de gebruiker te helpen. Het kan gaan om tekst, afbeeldingen, video’s, handige features zoals calculators etc. Ook user-generated content rekent Google tot de Main Content van een pagina. Het kan daarbij gaan om video’s, reviews of ingezonden artikelen.

Content die in tabs op de pagina is ingedeeld kan ook tot de Main Content behoren. Tot de Main Content behoort in ieder geval de titel van de pagina, behulpzame titels vatten de Main Content van de pagina samen zegt Google.

Supplementary content

Supplementary content is ook belangrijk volgens Google, dit is content die een pagina helpt om het doel beter te bereiken. Het kan hierbij gaan om content zoals reviews. In sommige gevallen moet content in tabs niet tot de Main Content gerekend worden maar tot de Supplementary Content.

Ads/monetization

Over Ads zegt Google dat veel pagina’s niet kunnen bestaan zonder Ads of andere manieren om geld te verdienen met een website, de aanwezigheid van ads (of juist de afwezigheid ervan) is voor Google géén uiting van hoge of lage kwaliteit.

Information about website/responsible person

Google geeft de Quality Raters instructies om te kijken welke informatie ze over een pagina kunnen vinden (paragraaf 2.5 en verder).

Zo krijgen ze instructies om de homepage te bekijken, de over ons pagina, de contact pagina en de pagina over klantenservice. In het geval van webshops moeten de raters kijken of er contactinformatie aanwezig is.

De afwezigheid van gegevens is niet altijd bezwaarlijk, zo hoeven persoonlijke websites niet alle denkbare contactgegevens bevatten zoals adresgegevens of een telefoonnummer.

Reputation website/responsible person

Over reputatie zegt Google (paragraaf 2.6 en verder) dat raters zowel de reputatie van de website moeten onderzoeken als de reputatie van de content creator.

Tips die Google aan de raters geeft zijn:

 • Zoek naar onafhankelijke bronnen die iets vertellen over de reputatie van de website/de creator.
 • Kijk naar wat zowel gebruikers als experts zeggen over een website.
 • Kijk naar reviews, referenties en aanbevelingen door experts maar eventueel ook naar nieuwsberichten of andere informatie die beschikbaar is over de website.
 • Kijk naar wat anderen zeggen over de website of de content creator, raadpleeg artikelen, referenties en aanbevelingen van experts.
 • Raters mogen positieve reviews zien als bewijs van een positieve reputatie.
 • Het winnen van awards kan ook gezien worden als bewijs van een goede reputatie.
 • Bij webshops kan worden gekeken naar ratings en reviews, bij medische websites liever niet.
 • Negatieve reviews zijn heel normaal en niet per se een bewijs van een slechte reputatie.

Google raadt de raters aan om op zoek te gaan naar informatie die geschreven is door een persoon en waaruit kan blijken hoe het met iemand z’n reputatie gesteld is. Hiervoor kan in Google bijvoorbeeld gezocht worden op de naam van de auteur of de alias waarbij gekeken moet worden naar content die niet door de te onderzoeken persoon geschreven is.

Als er geen informatie gevonden kan worden over de reputatie van een MKB-bedrijf, mag dat volgens Google geen indicatie zijn van een slechte reputatie omdat er nou eenmaal niet over alle MKB’s iets te vinden zou zijn op dit vlak.

Welke niveaus van kwaliteit hanteert Google?

In de richtlijnen beschrijft Google 5 niveaus van kwaliteit waar een pagina aan kan voldoen. Per niveau legt Google uit wanneer een website als zodanig beoordeeld mag worden.

Highest Quality

Pagina’s van de hoogste kwaliteit (paragraaf 5.2) hebben een “beneficial purpose”. Het is lastig te vertalen maar het betekent dat ze behulpzaam moeten zijn en iets moeten toevoegen aan het web. Belangrijke indicatoren waar de raters naar moeten kijken zijn EAT, de kwaliteit van de main content en de reputatie.

De hoogste kwaliteit content straalt volgens Google expertise, talent en vaardigheden uit, ook is er een flinke hoeveel tijd ingestopt. Als er expertise en talent uit blijkt, mag dat worden gezien als bewijs van EAT.

Wat betreft de kwaliteit van de content zegt Google iets over nieuws, artistieke content en informatieve content:

 • Nieuwsitems van de hoogste kwaliteit bevatten informatie die niet naar buiten zouden zijn gekomen als de informatie niet gepubliceerd was. Een beetje cryptisch maar je zou hierbij dus kunnen denken een nieuwssites die onderzoek hebben gedaan naar iets en dat publiceren (denk aan dagblad Trouw dat de toeslagenaffaire onthulde).
 • Artistieke content moet uniek en origineel zijn en gemaakt door zeer getalenteerde content creators.
 • Informatieve content moet origineel, accuraat en begrijpelijk zijn. De informatie moet duidelijk uitgelegd worden en op een professionele wijze gepresenteerd worden.

Om de reputatie te beoordelen kan worden gekeken naar gewonnen awards of aanbevelingen van andere experts in het vakgebied.

Als het aankomt op EAT voor pagina’s van de hoogste kwaliteit zegt Google dat op het gebied van medische, financiële en juridische zaken er sprake moet zijn van formele expertise.

Als het gaat om koken en recepten dan is content van een professionele chefkok of een content creator die hoge kwaliteit kookvideo’s uploadt op YouTube een bewijs van expertise.

Ze benadrukken de raters om zelf invulling te geven aan EAT op een manier die past bij het onderwerp, zo wordt aangeraden om te kijken naar: wie zijn de experts, wat maakt een bron betrouwbaar en wat maakt een website tot een autoriteit?

Voorbeeld Highest Quality

Google geeft het volgende voorbeeld van hoogste kwaliteit content en komt tot dit oordeel doordat de pagina een groot aantal trouwjurken toont, er enorm veel foto’s op staan en opties zijn om te filteren op prijs, prijs range, stijl etc. Daarbij zou dit een populaire website gaan als het gaat om trouwen.

Persoonlijk was ik hier even verbaasd, ik zou deze pagina niet direct als hoge kwaliteit beoordeeld hebben, het is op het eerste gezicht immers gewoon een webshop met een overzichtspagina zonder behulpzame content. Maar blijkbaar is Google milder dan ik 🙂

hoogste kwaliteit content voorbeeld Google Quality Raters Guidelines
Beoordeling Google Highest Page Quality

High Quality

Ook High Quality pages (paragraaf 4.0) zijn van toegevoegde waarde (“beneficial purpose”) en moet dat doel ook voldoende nastreven.

Hoge kwaliteit pagina’s hebben een hoge mate van EAT, een bevredigende hoeveelheid main content inclusief een duidelijke titel. Ook is er voldoende informatie te vinden over de eigenaar van de website, bij webshops is het duidelijk hoe de klantenservice geregeld is. Tot slot moet de website en positieve reputatie hebben of de creator van de content indien die afwijkt van de eigenaar van de website.

Ook hier geeft Google aan dat de main content een van de belangrijkste criteria is en een bewijskracht voor de EAT. Het moet duidelijk zijn dat er tijd en moeite in de content gestoken is.

Hoge kwaliteit pagina’s zijn feitelijk juist, bevatten helder taalgebruik en zijn begrijpelijk. De hoeveelheid content moet aansluiten bij het doel van de pagina.

Wat betreft reputatie zegt Google dat een pagina zonder reputatie toch als ‘hoge kwaliteit’ bestempeld mag worden, maar een website die duidelijk een negatieve reputatie heeft mag niet als ‘hoge kwaliteit’ beoordeeld worden.

Wat betreft EAT is Google ook hier, net als bij de hoogste kwaliteit pagina’s, wat vaag. De raters moeten zelf bekijken welke mate van expertise nodig is om het doel van de pagina na te streven.

Voorbeeld High Quality

Als voorbeeld van een pagina van hoge kwaliteit geeft Google de volgende overzichtspagina. Deze beoordeling is gebaseerd op het feit dat deze webshop hun eigen producten produceert en verkoopt. De webshop heeft een positieve reputatie en veel van de artikelen zijn alleen op deze site te koop.

Persoonlijk was ik ook verbaasd over deze pagina en de beoordeling van Google, het is net zoals de bruidsjurkenwinkel gewoon “just another webshop”. Goed dus om te zien dat Google er waarde aan hecht dat artikelen alleen op deze shop zelf te krijgen zijn. Niet helemaal duidelijk is waarom deze pagina beoordeeld wordt als hoge kwaliteit en niet hoogste kwaliteit.

high quality page google guidelines
beoordeling google quality raters guidelines uitgelegd

Medium Quality

Over pagina’s van gemiddelde kwaliteit (paragraaf 8.0) is Google redelijk kort van stof. Raters krijgen de instructie: er is niks mee mis, maar ze zijn ook niet bijzonder. Het kan ook zijn dat er sprake is van gemixte signalen, in dat geval heeft een website een goede rating maar andere kenmerken van lage kwaliteit.

Voorbeeld Medium Quality

Google geeft het volgende voorbeeld van een pagina van gemiddelde kwaliteit: een recept op de website van een krant. Hoewel het recept afkomstig is van een auteur van kookboeken, vindt Google dat supplementary content zoals reviews of links naar andere recepten ontbreekt.

Persoonlijk snap ik waarom Google deze pagina als medium quality ziet. Zelf had ik een stukje bio over de chefkok toegevoegd, iets verteld over het boek en andere recepten van deze auteur laten zien en bijpassende recepten voor dit gerecht. Wellicht zou je op die manier de kwaliteit kunnen verhogen naar hoge kwaliteit.

beoordeling medium quality content google rater guidelines

Low Quality

Over lage kwaliteit pagina’s (paragraaf 6.0) zegt Google dat ze wellicht oorspronkelijk bedoeld zijn om waarde toe te voegen maar dat ze daar niet in geslaagd zijn. Er is bijvoorbeeld iets aan de hand met de creator van de content zoals een gebrek aan expertise, maar het kan er ook aan liggen dat er te weinig content op de pagina staat of de content niet voldoende inhoud/diepgang heeft.

Het kan zijn dat er sprake is van een overdreven of choquerende titel, dat advertenties of ondersteunende content afleiden van de main content of dat er te weinig bekend is over de creator van de content zonder dat daar een goede reden voor is.

Wat betreft EAT geeft Google het voorbeeld dat de creator geen duidelijke expertise heeft met betrekking tot het onderwerp of dat de inhoud van de content niet aansluit bij het doel van de pagina zoals financiële informatie op een kookwebsite.

Wat betreft de choquerende titel: als die duidelijk niet nageleefd wordt in de main content dan moet de pagina worden beoordeeld als lage kwaliteit.

Voorbeeld van Low Quality

Het volgende nieuwsbericht wordt door Google beoordeeld als lage kwaliteit omdat de titel niet past bij de inhoud van het bericht. De kwaliteit van de geschreven tekst is laag en het artikel doet uitspraken over watertherapie die volgens Google nergens op slaan. Ook verwijst het artikel niet naar bronnen en is er geen bewijs van enige mate van EAT.

Wat mij hier verbaasd is dat Google de raters dus echt de content laat lezen en laat beoordelen, dat had ik niet direct verwacht. Ook moeten de raters dus blijkbaar checken of beweringen kloppen zoals de opmerking over watertherapie. Het ontbreken van bronnen is in dit geval terecht.

low quality page google quality raters guidelines
low quality page google quality raters guidelines
beoordeling medium quality pages google quality rater guidelines

Lowest Quality

De laatste categorie zijn de pagina’s van de laagste kwaliteit (paragraaf 7.0). Het gaat om pagina’s die op de een of andere manier schade toebrengen aan de auteur of anderen zoals website met uitleg over het toebrengen van letsel aan jezelf, hoe je jezelf van het leven kunt beroven of hoe je persoonlijke informatie kunt stelen. Maar je kunt ook denken aan websites waarop uitgelegd wordt hoe je de perfecte moord kunt plegen. Dit zijn allemaal voorbeelden die Google letterlijk in de richtlijnen noemt.

Het kan echter ook gaan om discriminerende, misleidende, onbetrouwbare of spammy content.

Wat betreft EAT moet een website als laagste kwaliteit beoordeeld worden als er overduidelijk sprake is van een gebrek aan expertise of autoriteit. Maar ook als er sprake is van een extreem slechte reputatie, denk aan websites waarop genoeg reviews staan van klanten die klagen dat ze opgelicht zijn bijvoorbeeld.

Ook pagina’s die automatisch gegenereerde content bevatten waar geen verbeteringen op zijn aangebracht of handmatig niets aan gedaan is moeten de score laagste kwaliteit krijgen.

Pagina’s met gekopieerde content waar geen aandacht aan besteed is om er iets aan toe te voegen, ziet Google ook als laagste kwaliteit.

Voorbeelden laagste kwaliteit

Google geeft wat voorbeelden van laagste kwaliteit content, maar die beelden zijn zodanig klein (formaat thumbnail) dat ze nauwelijks te bekijken zijn.

Een aantal beoordelingsboxes:

Beoordeling laagste kwaliteit pagina's Google guidelines

De voorbeelden gaan dus over nepnieuws (dat Miley Cyrus dood zou zijn) op een misleidende website. Google vindt het een probleem dat ook niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de content.

Het tweede voorbeeld gaat over de claim op een website dat kristallen kanker kunnen genezen. Google rekent het deze site aan dat ze op die manier schade toebrengen aan een ander en dat de informatie feitelijk onjuist is.

Het derde voorbeeld gaat over een pagina waarop staat verteld dat de aarde plat is. Google’s oordeel luidt dat het doel van de website is om mensen te misleiden en dat het schade toebrengt aan de samenleving en publieke instanties ondermijnt.

Samenvattend

Google zegt wat mij betreft een hoop, maar eigenlijk heel weinig.

We weten dat EAT een zeer belangrijk element is van Page Quality, maar ondanks een instructie van 172 pagina’s blijft het begrip EAT voor mijn gevoel vaag.

Qua hierarchie/structuur vind ik het zelf wat storend dat EAT als een van de 5 elementen van pagina kwaliteit genoemd wordt, maar eigenlijk constant vervlochten is met de andere vier elementen. Zo moet uit EAT uit de main content blijken of uit de reputatie, terwijl EAT ook als los onderdeel genoemd wordt.

Concreet over hoe EAT beoordeeld moet worden en wat een pagina nou EAT maakt, is Google niet echt. Wat ik uit dit document opmaak, is dat EAT in grote mate afhankelijk is van de kwaliteit van je content, de informatie die er over jou te vinden is en de reputatie je hebt online.

Bij het onderdeel ‘Hoogste kwaliteit’ en ‘hoge kwaliteit’ wordt gezegd dat raters zelf mogen bepalen hoe ze expertise, autoriteit en betrouwbaarheid invullen voor het onderwerp dat ze bekijken. Gelukkig maar dat Google per onderdeel voldoende voorbeelden geeft, anders zou het wel erg vaag blijven.

Het grootste gedeelte van de guidelines gaat in ieder geval over de kwaliteit van de content, de diepgang en de hoeveelheid. Dat ziet Google dat in grote mate als een fundament van EAT, tezamen dus met de reputatie die iemand heeft.

De reputatie is gebaseerd op wat andere experts over jouw zeggen/schrijven en wat klanten op onafhankelijke websites aangeven van jou te vinden.

Wat betreft de voorbeelden die Google geeft ben ik toch enigszins geschrokken, ik had verwacht dat een overzichtspagina wel meer content zou moeten bevatten dan enkel producten en een handig filter voor de klant om als hoogste kwaliteit beoordeeld te worden. Blijkbaar weegt Google zwaar mee dat de website een bekende naam is. Wel is het zoals gezegd goed dat Google zoveel voorbeelden geeft, dat maakt het enigzins abstracte en ongeorganiseerde instructiedocument erg waardevol.

Concrete actiepunten voor jou

Hoe dan ook, EAT is absoluut een blijvertje. In november gaf Google zelfs aan dat EAT voor elke zoekopdracht geldt. 

Wi jij met EAT aan de slag? In dit blogartikel heb ik een aantal praktische tips om je EAT te vergroten op een rij gezet.  

Google E-A-T geldt voor elke zoekopdracht

Leer meer in deze praktische SEO-training

Wil jij meer leren over SEO, de kansen die er wel en niet zijn en het maken van steengoede content voor je gebruiker? 

Speciaal voor jou heb ik een online training ontwikkeld bestaande uit 5 modules. Je krijgt ongeveer 8 uur aan videomateriaal, een digitaal lesboek en werkboek. 

Doe je in een gezamenlijke ronde mee? Dan krijg je toegang tot 5 livesessies waarbij we vooruit kijken, terugblikken en jij vragen kan stellen!

Lees verder

Online marketing wordt vaak afgerend op sales omdat we die nou eenmaal goed kunnen meten. Wat mij betreft zijn we hierdoor stiekem verslaafd geraakt aan meetbaarheid en ROI en vergeten een fundament te bouwen.