De 4 pijlers van SEO zijn algemeen bekend. Maar hoe verhouden die zich tot elkaar en waar ligt op welk moment de prioriteit en waarom? Een aflevering over techniek, sitestructuur, content en links waarbij ik uitleg hoe ze zich bij horizontale SEO tot elkaar verhouden.

Liever lezen? Prioriteiten en pijlers binnen SEO