Case: Succes in SEO zonder focus op SEO

Casus

Andros Clinics
(YMYL & E-E-A-T)

YMYL: Your Money, Your Life. Begrip van Google voor bijzondere branches met strengere eisen

Situatie Andros Clinics

Andros Clinics zijn gespecialiseerde urologische klinieken met veel focus op prostaatklachten en prostaatkanker. Taboe-onderwerpen waar mannen liever online over lezen dan over praten. Haar websites hebben ca. 150.000 tot 200.000 bezoeken per maand waarvan bijna 90% organisch verkeer is. De websites voldoen aan de technische eisen van Google. Voor SEO waren alle pagina’s geoptimaliseerd en van de juiste keywords voorzien. Toch hadden ze het idee dat ze kansen lieten liggen.

Aanleiding voor de samenwerking was de komst van de “Mensen vragen ook” een module die direct vraag- en antwoordinformatie biedt in Google zelf. Maar ook de ontwikkelingen die nu al in de VS te zien zijn.

Belangrijke vragen waren:

"Waarom scoort 'slechtere content' van anderen soms beter? Bij ons staat alles toch goed?"

Het is een vraag die vaker gesteld wordt als het om SEO gaat. Bij Andros Clinics leefde dit ook. Regelmatig zagen we de content van ziekenhuizen hoger ranken in Google terwijl de content niet altijd beter of vollediger was. 

Dit was een belangrijke hint:  wij moeten zorgen dat Google snapt dat wíj dé partij zijn op het gebied van alles wat met de prostaat te maken heeft om optimaal in Googe te scoren Omdat Andros zich in de YMYL-markt begeeft, is dit nóg belangrijker om aan te werken. Dit alles komt samen in wat Google E-E-A-T noemt.  

E-E-A-T: concept van Google om vast te stellen wie de betrouwbare partij in de markt is.

E-E-A-T is:

Experience

Google wil dat uit content blijkt dat de auteur ervaring heeft uit eerste hand met het onderwerp. Dat maakt een tekst relevant en betrouwbaar.

Expertise

Google wil dat de content wordt gemaakt door mensen met de juiste expertise voor het onderwerp en dat je dit inzichtelijk maakt. 

Authority

Google hecht er waarde aan dat anderen de auteur als autoriteit zien. Een online trackrecord is van belang en dat is iets anders dan domein autoriteit.

Trustworthiness

Experience, Expertise en Authority zijn bouwstenen van Betrouwbaarheid. Dat is het uiteindelijke doel: de partij tonen die het meest betrouwbaar is. 

E-E-A-T zit in alles wat we doen, of het nu al een criterium is of niet

Omdat E-E-A-T zo belangrijk is, hebben we gekeken naar alle manieren waarop we maximaal op deze aspecten kunnen scoren. Tegelijkertijd keken we naar hoe we onze bezoeker beter konden laten zien dat wij dé partij zijn voor de de prostaat. Het komt niet alleen naar voren in onze tekstuele content. We hebben het veel verder doorgetrokken. 

Zo komt het naar voren in afbeeldingenontwerpen en samenwerkingen. Het komt naar voren in de Prostaatkanker Risicocheck die we bouwden. En natuurlijk leunen we op de expertise van de artsen die altijd mee werken aan de content om te zorgen dat het inhoudelijk klopt. 

Op dit moment werken we aan ontwikkelingen op het gebied van pagina-indeling om nog beter duidelijk te maken aan elke bezoeker (waaronder Google) dat wíj́ snappen in welke situatie de patiënt zit, wat iemand op dat moment wil lezen en dat wij de patiënt inhoudelijk de juiste informatie willen geven. 

We kijken niet alleen of iets nu al onder de definitie van E-E-A-T valt, we kijken of we met de content de bezoeker daadwerkelijk helpen en zijn ervan overtuigd dat dat op enig moment vanuit E-E-A-T beloond zal worden. 

Google: Vraag jezelf af wie de content maakt, hoe je de content maakt en waarom je content maakt.

De toekomst: wat kunnen we nog verwachten van Google in SEO?

Online is Andros altijd in beweging. Een andere belangrijke vraag was dan ook wat Andros allemaal nog kon verwachten van Google en wat dat zou betekenen voor de manier waarop zij SEO doen. 

Wie door de regels heen leest, kan op een rij zetten waar Google mee bezig is:

Deze inzichten staan aan de basis van alles wat we doen voor Andros. We werken dus niet aan linkbuilding maar aan autoriteitopbouw. Dat doen we door links en vermeldingen aan te trekken die niet te koop zijn. De grondslag voor elke link is toegevoegde waarde van de content voor de patiënt. 

Ook maken we geen SEO-content maar zijn we juist bezig om stap voor stap onze content begrijpelijker en toegankelijker te maken. De vraag is altijd: heeft de lezer hier wat aan en wat willen we dat iemand na het lezen kan, weet, doet of snapt?

Dit leidt er automatisch toe dat niet keywords de basis zijn. De basis is de patiënt, people first-content. Natuurlijk kijken we naar keywords maar dat is slechts het puntje op de spreekwoordelijke i. 

Tot slot houden we er rekening mee dat Google niet altijd onze vriend blijft. De zoekmachine zal steeds vaker zelf als dokter optreden en informatie geven. Wat wij doen moet goed genoeg zijn voor Dokter Google om ónze content te gebruiken in die antwoorden. Zodat lezers weten dat ze voor een echte dokter bij Andros Clinics terecht kunnen.

Voorbeeld ontwikkelingen in SEO en Google binnen medische zoektermen Verenigde Staten
Voorbeeld van ontwikkelingen in Google binnen medische zoektermen in de Verenigde Staten

"Je moet niet gaan voor succes. Succes is het resultaat van slimme dingen doen en de juiste keuzes maken."

Domien Debruyne - CEO Andros Clinics

De resultaten: Succes in SEO

Dat onze aanpak werkt, blijkt uit de resultaten. Onderstaande grafiek laat het aantal keywords zien waarop Andros inmiddels rankt. In augustus 2022 lag dat aantal nog op iets meer dan 8.000, inmiddels is het aantal opgelopen tot boven de 18.800.

Dit hebben we niet eens gedaan door heel veel nieuwe content te maken, het is het gevolg van slimme keuzes op meerdere vlakken die allemaal met E-E-A-T te maken hebben. 

Aantal keywords waarop Andros rankt in SEO
Bron: Semrush

"Wat niet uit de tool komt, komt wel uit Chantal"

SEO-training geven

Het uitgangspunt voor Andros is altijd al geweest om online heel  toegankelijk te zijn. Door er voor te zorgen dat onze website én inhoudelijk sterk is én perfect aansluit op de informatiebehoefte van onze lezers. We zijn ons ervan bewust dat we een informatieve website hebben over onderwerpen waar mannen liever niet over praten. Daarom besteedden we altijd al veel tijd en aandacht aan de website. En dat werkte heel goed.  Wel merkten we dat we flinke concurrentie uit Google hadden maar ook van andere spelers met veel autoriteit. In augustus 2022 zijn we de samenwerking met Chantal begonnen, vooral omdat we het idee hadden dat er meer kansen lagen en een frisse brede blik op onze SEO wilden. We doen nu eigenlijk geen SEO maar ‘SEO en meer’: een combinatie van SEO, Content en UX met de patiëntreis als basis. 

Chantal kijkt niet alleen vanuit SEO-tools. Ze kijkt naar de website in zijn geheel met veel SEO expertise en door de ogen van onze doelgroep. Wij willen online mensen helpen door ze de juiste informatie te geven. Dat doe je door te denken vanuit de patiënt, door ze echt te kennen. Kwalitatief onderzoek en logisch verstand zijn daarbij het belangrijkst. Tools zijn voor ons een hulpmiddel, niet de basis. Daarbij geven tools altijd informatie uit het verleden terwijl wij liever vooruit kijken. En uit de resultaten blijkt dat dit werkt. 

Melanie Schaap
Marketingmanager Andros Clinics

Google: Content schrijven op basis van keyword zoekvolumes leidt tot middelmatige content.

Een training omdat jij dit ook wilt bereiken

Zichtbaarheid in SEO is het gevolg van de juiste dingen doen. Een contentstrategie gebaseerd op zoekwoorden en zoekvolumes is in mijn ervaring niet de juiste manier om dingen te doen. 

In een training bij jou op locatie leer ik je alles wat je moet weten over content, SEO en hoe jouw content multi-inzetbaar is op andere kanalen. 

SEO-training geven